background
logotype
image1 image2 image3

Einsätze 2013

 

Einsätze FFW   Einsätze HVO

 

 

   

 

Einsätze gesamt
Nr. Datum Ort Zeit Art Meldung Bilder
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
 
05.01.
05.01.
08.01.
13.01.
13.01.
16.01.
24.01.
09.02.
12.02.
15.02.
15.02.
20.02.
21.02.
22.02.
25.02.
04.03.
04.03.
07.03.
09.03.
12.03.
15.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
22.03.
22.03.
22.03.
25.03.
13.04.
14.04.
15.04.
16.04.
20.04.
21.04.
23.04.
25.04.
30.04.
30.04.
02.05.
03.05.
03.05.
04.05.
06.05.
09.05.
13.05.
15.05.
17.05.
21.05.
01.06.
02.06.
04.06.
05.06.
06.06.
07.06.
08.06.
09.06.
09.06.
10.06.
10.06.
10.06.
11.06.
12.06.
12.06.
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
22.06.
23.06.
24.06.
25.06.
26.06.
26.06.
27.06.
27.06.
28.06.
29.06.
30.06.
30.06.
03.07.
04.07.
05.07.
05.07.
06.07.
07.07.
08.07.
11.07.
12.07.
12.07.
13.07.
15.07.
16.07.
18.07.
19.07.
20.07.
22.07.
25.07.
26.07.
27.07.
28.07.
29.07.
29.07.
30.07.
30.07.
31.07.
31.07.
02.08.
05.08.
06.08.
20.08.
22.08.
24.08.
26.08.
29.08.
31.08.
31.08.
01.09.
04.09.
07.09.
09.09.
10.09.
11.09.
12.09.
14.09.
18.09.
19.09.
22.09.
30.09.
02.10.
05.10.
11.10.
11.10.
11.10.
11.10.
12.10.
12.10.
13.10.
16.10.
16.10.
20.10.
22.10.
23.10.
25.10.
29.10.
02.11.
04.11.
06.11.
07.11.
10.11.
11.11.
11.11.
11.11.
13.11.
16.11.
18.11.
19.11.
21.11.
29.11.
30.11.
01.12.
01.12.
01.12.
14.12.
15.12.
18.12.
18.12.
21.12.
27.12.
27.12.
29.12.
31.12.
Gaurettersheim
Giebelstadt
Giebelstadt
Ingolstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Sulzdorf
Ingolstadt
Wolkshausen
Giebelstadt
Giebelstadt
Acholshausen
Acholshausen
Giebelstadt
Giebelstadt
Allersheim
Gaubüttelbrunn
Acholshausen
Acholshausen
Wü 46 / B19
Giebelstadt
Acholshausen
Giebelstadt
Gukönigshofen
Giebelstadt
Acholshausen
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Gaurettersheim
Sulzdorf
Giebelstadt
B19/Wü46
Giebelstadt
Acholshausen
Acholshausen
Giebelstadt
Bütthard
Giebelstadt
Giebelstadt
B19 / Wü 13
B19/Sächsenheim
Tiefenthal
Gützingen
Giebelstadt
Giebelstadt
Herchsheim
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Gaubüttelbrunn
Giebelstadt
Giebelstadt
Acholshausen
Hohestadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Ingolstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Gaubüttelbrunn
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
B19 / Wü46
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Oesfeld
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Acholshausen
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
B19 ri. Würzburg
Giebelstadt
Gaukönigshofen
Giebelstadt
Sulzdorf
Gützingen
Acholshausen
Giebelstadt
Sulzdorf
Giebelstadt
Giebelstadt
Sulzdorf
Giebelstadt
Sulzdorf
Acholshausen
Giebelstadt
WÜ 13
Bütthard
Giebelstadt
B 19 WÜ 13
Bütthard
Acholshausen
Giebelstadt
Herchsheim
Höttingen
Giebelstadt
Giebelstadt
Gützingen
Giebelstadt
Bütthard
Giebelstadt
Wolkshausen
Giebelstadt
Sulzdorf
Sulzdorf
Bütthard
B19 / Ortsmitte
Sulzdorf
B19 Euerhausen
Allersheim
Sulzdorf
Gaurettersheim
Giebelstadt
Giebelstadt
B19 Giebelstadt
B19 Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Sulzdorf
Gaubüttelbrunn
Sulzdorf
Giebelstadt
Giebelstadt
Giebelstadt
Gaurettersheim
Acholshausen
Giebelstadt
Gaurettersheim
Sulzdorf
Giebelstadt
Bütthard
Giebelstadt
Herchsheim
Gaubüttelbrunn
Giebelstadt
09:06 - 09:51
19:32 - 20:25
10:12 - 10:42
09:37 - 10:06
14:30 - 15:55
22:26 - 23:30
21:11 - 21:44
19:00 - 01:30
13:15 - 14:45
12:01 - 12:48
12:48 - 13:35
03:21 - 03:50
15:27 - 16:00
11:51 - 12:25
16:53 - 18:00
10:23 - 10:26
14:43 - 15:10
16:04 - 16:35
18:34 - 19:08
11:54 - 12:42
07:32 - 09:39
11:12 - 12:10
09:46 - 10:35
09:02 - 09:39
11:19 - 11:25
08:12 - 08:45
11:29 - 12:10
17:21 - 18:06
21:45 - 22:12
09:37 - 10:05
19:42 - 20:05
19:27 - 20:21
22:32 - 23:08
14:21 - 14:48
11:34 - 12:08
13:14 - 13:40
14:25 - 14:50
18:20 - 18:42
19:00 - 19:45
13:58 - 14:39
10:45 - 11:20
14:00 - 14:22
17:14 - 18:05
10:41 - 11:05
11:07 - 11:28
10:04 - 10:32
19:58 - 20:42
15:07 - 15:49
22:11 - 22:30
15:00 - 16:00
10:00 - 11:00
23:58 - 00:54
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
15:00 - 16:00
10:00 - 11:00
19:07 - 19:45
09:00 - 10:00
11:44 - 11:46
20:31 - 21:08
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
10:39 - 10:42
11:18 - 12:05
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
15:00 - 16:00
23:04 - 23:50
10:00 - 11:00
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
20:05 - 20:44
09:00 - 10:00
22:21 - 22:48
09:00 - 10:00
15:00 - 16:00
01:40 - 02:05
10:00 - 11:00
21:02 - 21:41
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
15:41 - 15:55
15:00 - 16:00
10:00 - 11:00
19:02 - 19:49
10:23 - 11:05
07:13 - 07:35
18:45 - 21:45
18:45 - 21:30
20:19 - 20:55
20:16 - 20:43
16:19 - 17:08
18:45 - 21:02
18:45 - 20:33
19:11 - 20:03
16:54 - 17:04
18:45 - 21:30
18:45 - 20:35
08:16 - 09:00
19:56 - 21:00
21:07 - 21:59
16:52 - 17:41
18:00 - 18:39
18:40 - 19:26
21:37 - 22:01
11:51 - 13:23
19:42 - 21:00
00:50 - 01:18
19:12 - 20:04
02:51 - 03:21
09:38 - 10:11
14:10 - 14:11
13:04 - 13:27
11:19 - 12:05
14:48 - 15:34
05:26 - 09:31
12:19 - 12:45
16:57 - 17:18
21:34 - 21:59
00:56 - 00:58
03:39 - 03:52
10:55 - 12:10
12:23 - 13:05
17:24 - 18:15
09:21 - 09:49
13:26 - 13:29
19:38 - 20:08
18:15 - 18:36
11:08 - 11:34
02:21 - 02:50
12:54 - 13:12
15:14 - 15:32
15:54 - 16:28
15:53 - 17:15
23:19 - 23:59
23:12 - 01:07
11:03 - 11:42
23:55 - 01:20
00:00 - 00:05
18:21 - 18:52
06:22 - 07:41
21:08 - 21:46
17:26 - 18:05
13:34 - 13:49
14:29 - 14:33
14:14 - 14:51
21:04 - 21:48
12:02 - 12:38
17:30 - 18:45
17:36 - 20:40
17:37 - 18:15
13:06 - 13:32
23:17 - 00:05
06:40 - 07:08
19:11 - 19:45
08:11 - 08:35
14:50 - 15:10
16:00 - 22:00
13:00 - 18:00
20:34 - 20:46
20:46 - 21:35
08:25 - 08:45
16:35 - 17:20
15:09 - 15:48
21:52 - 22:21
15:36 - 16:11
10:13 - 10:16
10:40 - 11:15
00:26 - 00:29
22:43 - 23:15
HVO
HVO
HVO
HVO
THL
HVO
HVO
Sichh.
THL
THL
THL
HVO
Brand
HVO
Brand
HVO
Brand
THL
HVO
HVO
Brand
Brand
THL
Brand
HVO
HVO
HVO
HVO
HVO
HVO
HVO
THL
HVO
HVO
HVO
HVO
Brand
HVO
THL
HVO
Brand
THL
HVO
HVO
HVO
HVO
THL
HVO
HVO
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
HVO
THL
HVO
HVO
THL
THL
HVO
Brand
THL
THL
THL
HVO
THL
THL
THL
THL
HVO
THL
HVO
THL
THL
HVO
THL
THL
THL
THL
HVO
THL
THL
THL
Brand
Brand
THL
THL
THL
HVO
THL
THL
THL
THL
HVO
THL
THL
THL
THL
THL
HVO
HVO
HVO
HVO
THL
THL
HVO
THL
HVO
HVO
HVO
HVO
THL
THL
THL
HVO
THL
HVO
HVO
THL
THL
HVO
THL
HVO
HVO
HVO
HVO
HVO
HVO
HVO
THL
HVO
HVO
HVO
THL
HVO
Brand
HVO
HVO
HVO
THL
HVO
HVO
HVO
HVO
HVO
THL
THL
THL
HVO
THL
HVO
HVO
HVO
HVO
THL
Sicherh.
Sicherh.
HVO
HVO
THL
HVO
HVO
HVO
HVO
HVO
HVO
HVO
Brand
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
Eisbahn - Wasserfüllung
med. Notfall
med. Notfall
Absicherung Prunksitzung
Absicherung Faschingszug
Öl auf Fahrbahn
Eigenunfall
med. Notfall
BMA - Bavaria Yachtbau
med. Notfall
Silobrand
med. Notfall o.E.
BMA - Bavaria Yachtbau
Gasaustritt
med. Notfall
med. Notfall
Silobrand
Nachforderung Wärmebild.
VU - Ölauslauf
BMA - Bavaria Yachtbau
med. Notfall o.E.
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
Wespen- Akut
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
BMA Bavaria Yachtbau
med. Notfall
Maibaum Aufstellen
med. Notfall
PKW - Brand
Gasgeruch im Keller
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
Person im Auto/Wasser
med. Notfall
med. Notfall
Absicherung Kinderfestsp.
Absicherung Kinderfestsp.
Oberleitung Abgerissen
Absicherung Kinderfestsp.
Absicherung Kinderfestsp.
Absicherung Kinderfestsp.
Absicherung Kinderfestsp.
Absicherung Kinderfestsp.
med. Notfall
Absicherung Kinderfestsp.
med. Notfall o.E.
med. Notfall
Absicherung Kinderfestsp.
Absicherung Kinderfestsp.
med. Notfall o.E.
Brand Fa. Kneipp
Absicherung Kinderfestsp.
Absicherung Kinderfestsp.
Absicherung Kinderfestsp.
med. Notfall
Absicherung Kinderfestsp.
Absicherung Kinderfestsp.
Absicherung Kinderfestsp.
Absicherung Kinderfestsp.
med. Notfall
Absicherung Kinderfestsp.
med. Notfall
Absicherung Kinderfestsp.
Absicherung Kinderfestsp.
med. Notfall
Absicherung Kinderfestsp.
Wespen
Absicherung Kinderfestsp.
Absicherung Kinderfestsp.
med. Notfall
Absicherung Kinderfestsp.
Absicherung Kinderfestsp.
Wespen - Akut
BMA - Bavaria Yachtbau
BMA - Bavaria Yachtbau
Absicherung Geyer Spiele
Absicherung Geyer Spiele
Wespen
med. Notfall
VU-mehrere Personen einkl.
Absicherung Geyer Spiele
Absicherung Geyer Spiele
Wespen
med. Notfall
Absicherung Geyer Spiele
Absicherung Geyer Spiele
Sturmschaden Bavaria
Wespen
Wespen
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
VU - PKW Benzin läuft aus
Wespen
med. Notfall
Wespen
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall o.E.
med. Notfall
Wespen - Akut
Öl in Kanal
Absicherung Markttag
med. Notfall
Öl auf Fahrbahn
med. Notfall
med. Notfall o.E.
Türe öffnen - schnell
auslaufende Betriebsstoffe
med. Notfall
Wespen
med. Notfall
med. Notfall o.E.
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
Tierrettung
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
Wasserrohrbruch
med. Notfall
Brand von Abfällen
med. Notfall o.E.
med. Notfall
med. Notfall
Ölauslauf nach VU
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall o.E.
med. Notfall
med. Notfall
Lose Dachteile
Absicherung Martinsumzug
VU - PKW / Traktor
med. Notfall
schnelles Türe öffnen
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
Verkehrsabsicherung
Weihnachtsmarkt Gieb.
Weihnachtsmarkt Gieb.
med. Notfall
med. Notfall
Türe öffnen schnell
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall
med. Notfall o.E.
med. Notfall
med. Notfall o.E.
Papier/Müllbehälter
XX
X
X
X

X
X

X
X
X
X
             

 

Copyright 2017  Freiwillige Feuerwehr Giebelstadt –  Impressum –  Haftungsausschuss